image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů obce

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Sbírka dalších právních předpisů

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV 1-2024 o místním poplatku ze psů

1.1.2024

OZV 2-2024 o místním poplatku z pobytu

1.1.2024

OZV 3-2024 o místním poplatku za užívání veřejných prostor

1.1.2024

OZV 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2022

OZV 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Řád veřejného pohřebiště Obce Slavče

1.11.2021
OZV 1/2020 stanovení školského obvodu MŠ Slavče 18.12.2020
OZV 2/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a veřejných prostranství  01.04.2012
Příloha č.1 k OZV 2/2012  01.04.2012
Nařízení obce 1/2012 hřbitovní poplatky  01.01.2013
OZV 1/2011 o komunitním kompostování  01.06.2011
OZV 1/2009 opatřeni obecné povahy územní plánování Slavče  01.01.2010
OZV 2/2008 o koeficientu daně z nemovitostí  01.01.2009
OZV 3/2008 o úhradě vodného  01.01.2009

OZV 1/2016 o nočním klidu

 28.12.2016

Sazebník úhrad za poskytování informací

 16.02.2011

Dodatek k OZV č.1/2016 o nočním klidu

 24.06.2017

OZV 1/2018 ruší OZV 2/2003 o místním poplatku za hrací přístroj

 

 27.09.2018